Home » Archive by categoryการเงิน

เก็บเงินอย่างไรให้อยู่

หลายคนมีคำถามซ้ำๆนะครับ ว่าพยายามเก็บเงินทั้งชีวิต แต่มีปัญหาหลักๆคนที่เก็บเงินไม่อยู่ เก็บมาสักพักหนึ่ง เดี๋ยวก็มีความจำเป็นที่จะนำไปใช้จ่ายตลอด มีเหตุจำเป็นต้องใช้อีกแล้ว อะไรเหล่านี้มากมายเลย แหละวันนี้จะมาเล่า 4 เทคนิคที่ทำให้คุณเก็บเงินให้อยู่ในตลอดปีและตลอดไปเลย
Continue reading